English Vietnamese

Tin tức du lịch

Vừa qua, tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis) đã tổ chức buổi lễ "Công bố khai thác tuyến du lịch Hang Tiên theo lộ trình mới".