English Vietnamese

Tin tức du lịch

Nhằm kích cầu du lịch Quảng Bình trong dịp Lễ hội hang động năm 2017, tạo hiệu ứng quảng bá sâu rộng về du lịch Quảng Bình đến với du khách trong nước và quốc tế, trên cơ sở phục hồi và phát triển du lịch Quảng Bình, đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn gắn liền với bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp.

chothuexemaytaiquangbinh 2017 06 13 1

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 56/HĐND-VP ngày 09/6/2017 của HĐND tỉnh về giảm phí tham quan các khu, điểm du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong dịp Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 975/UBND-VX ngày 06/6/2017, HĐND tỉnh thống nhất giảm 20% phí tham quan động Phong Nha và 30% phí tham quan động Tiên Sơn. Thời gian áp dụng việc giảm phí tham quan từ ngày 15 - 20/6/2017.

 
                                                                                                                                 Thanh Loan