English Vietnamese

Tổng quan về du lịch

Hiếm nơi nào trên đất nước Việt Nam lại tập trung nhiều lợi thế về du lịch như tại Quảng Bình. Chỉ trong diện tích trên 8.065km2, Quảng Bình chứa đựng ba loại hình địa lý, trải rộng từ rừng, đồi núi, đồng bằng cho đến dải cồn cát ven biển. Mỗi loại hình đều hàm chứa giá trị to lớn, nơi hội tụ tiềm năng về phát triển du…

Cách Đà Nẵng gần 300km về phía bắc, Quảng Bình là điểm giao thoa hội tụ của nhiều luồng văn hoá, đồng thời là chiến trường ác liệt trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc nên ngày nay còn lưu giữ được nhiều di tích lịch sử, văn hoá của nhiều thời đại khác nhau.
Cửa động Phong Nha
Quảng Bình mang nét đặc trư…