English Vietnamese

Phương tiện đi lại

1. Đại lý bán vé xe Hưng Long (Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch Hưng Long)

- Địa chỉ: 19A Lý Thường Kiệt - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình
- Điện thoại: 3846222 / 3838297
- Website: www.hunglongtravel.com.vn

2. Đại lý bán vé xe Hưng Thành (Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch Hưng Thành)

- Địa chỉ: 165 Lý Thường Kiệt - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình
- Điện thoại: 3851995 / 3851996
- Website: www.hungthanhtravel.vn

3. Đại lý bán vé xe Dòng Hiền (Công ty Cổ phần Ô tô Dòng Hiền)

- Địa chỉ: 54 Lý Thường Kiệt - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình
- Điện thoại: 34706888

4. Đại lý bán vé xe Hoàng Long (Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long)

- Địa chỉ: 287 Lý Thường Kiệt - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình
- Điện thoại: 3845668
- Website: www.hoanglongasia.com

5. Đại lý bán vé xe Dũng Hồng (Công ty TNHH Vận tải Dũng Hồng)

- Văn phòng công ty: Xã Hải Trạch - huyện Bố Trạch - Quảng Bình
- Điện thoại : 6292566. Di động: 0989929699

6. Đại lý bán vé xe Quang Luyến

- Địa chỉ: 19 Quang Trung - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình
- Điện thoại: 3828018