English Vietnamese

Nhà hàng - Quán ăn


Nhà hàng Hải Yến

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3810011/0989371999

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 1200 khách

Nhà hàng Quốc Dũng

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3810071/01694828888

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 500 khách


Nhà hàng Vạn Tuế

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0988079879

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 500 khách

Nhà hàng Phú Cường

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3810114/0935228870

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 400 khách


Nhà hàng Đức Duyên

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp kéo dài - xã Quang Phú - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3810042/0905503032

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 450 khách

Nhà hàng Đại Dương

- Địa chỉ: 71 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3833868/0916947727

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 300 khách


Nhà hàng nổi Biển Đông

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0983195083/0905195082

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 300 khách

Nhà hàng nổi Hải Dương

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0905843295/01645851716

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 200 khách


Nhà hàng Tám Hiền

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3821472/0949522563

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 300 khách

Nhà hàng 180o

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3816888/0913469649

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 300 khách


Nhà hàng nổi Hải Đăng

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0935457485

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 200 khách

Nhà hàng Anh Phong

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3840074

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách


Nhà hàng Sơn Hạnh

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0974747333

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 200 khách

Nhà hàng Ba Hiền

- Địa chỉ: Số 193 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3842540/0913295100

- Đặc trưng: Hải sản tười sống.

- Quy mô: 200 khách


Nhà hàng Mỹ Hương

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp kéo dài - xã Quang Phú - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3810073/0984379557

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống

- Quy mô: 200 khách

Nhà hàng Cánh Buồm Đỏ

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3855866/0905367373

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 200 khách


Nhà hàng Trung Tâm

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3821565/01694374559

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 200 khách

Nhà hàng Hoàng Yến

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3851873/0935741923

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách


Nhà hàng Linh Chi

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3825056/0912386066

- Đặc trưng: Hải sản tười sống.

- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Phú Sơn II

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0985685767

- Đặc trưng: Hải sản tười sống.

- Quy mô: 250 khách


Nhà hàng Lợi Nga

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3820835

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Đức Hạnh

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3821265/0934898789

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách


Nhà hàng Thùy Nhung

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3810359/0972059619

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Hà Thắng

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3820303/01273848385

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 100 khách


Nhà hàng Mỹ Hạnh

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3821453/0932413889

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Vinh Hoa

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 6276040/0916490975

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách


Nhà hàng Hoàng Giang

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0936091675

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Lệ Đào

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0986629198

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách


Nhà hàng Nam Thuyên

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 01675923825

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Phương Mận

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3828968/01696490902

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách


Nhà hàng Anh Nổi

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3828007/01687307585

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Ánh Dương

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3820443/0983272215

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 120 khách


Nhà hàng Hạnh Ngân

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3824588/0977231206

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Ngọc Lan

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3810056/01685338770

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách


Nhà hàng Kiều Hoa

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3828156/01692403954

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 100 khách

Nhà hàng Nhật Lệ Nhớ

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3825716/01293707994

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 100 kháchGhi chú:Quý vị muốn quảng bá thông tin, xin vui lòng iên hệ

Điện thoại:0978.211.325 (Ms.Thu) - 0915.960.481(Mr. Tùng)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://thuexemayquangbinh.com
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: Số 44 Hoàng Diệu - Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình (Gần bến xe Hưng Long)
- Cơ sở 2: Số 02 Thuận Lý -Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình (Gần Ga Đồng Hới)
- Cơ sở 3: Số 21 Lê Quý Đôn - Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình ( Sát Sông Nhật Lệ)