English Vietnamese

Tin tức du lịch

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Công văn số 1213/UBND-VX ngày 03/8/2016 về việc thời gian khai thác tuyến du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới”.

Từ tháng 8/2016: Triển khai thí điểm sử dụng xe ô tô điện kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên một số tuyến nội thành thành phố Đồng Hới (Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 về việc chấp thuận phương án đầu tư Dự án thí điểm sử dụng xe ô tô điện kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên một số tuyến nội thành thành phố Đồng Hới.…

Vừa qua, tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis) đã tổ chức buổi lễ "Công bố khai thác tuyến du lịch Hang Tiên theo lộ trình mới".…