English Vietnamese

Nhà hàng - Quán ăn

Nhà hàng Tân Trường Xanh

- Địa chỉ: 36 Xuân Diệu - Nam Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 6277702/0989928681

- Đặc trưng: Đặc sản rừng biển, phục vụ cơm du lịch, tổ chức tiệc cưới, sự kiện,...

- Quy mô: 2000 khách

Hà Nội - Quảng Bình Restaurant

- Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới (Ngả ba bia rượu)

- Điện t…


Nhà hàng Hải Yến

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3810011/0989371999

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 1200 khách

Nhà hàng Quốc Dũng

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3810071/01694828888

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 500 khách


Nhà h…

Nhà hàng Đức Hạnh

- Địa chỉ: Bãi tắm Nhật Lệ 2 - Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3821265/0934898789

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Hạnh Ngân

- Địa chỉ: Bãi tắm Nhật Lệ 2 - Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3824588/0977231206

- Đặc trưng: Hải sản tươi s…