English Vietnamese

Karaoke Tân Lộc Phát 

- Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi - TP.Đồng Hới
- Điện thoại: 0979 238 456/ 0967 130 689


Karaoke 5 Sao 

- Địa chỉ: 25 Trần Hoàn - TP.Đồng Hới
- Điện thoại: 0232. 3851 100


Karaoke Pro

- Địa chỉ: 128 Quang Trung - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3812 128…